Support

10 års garanti

Roland 10 års garanti

Roland 10 års garanti

Roland digitalpianon är byggda för att hålla. Vårt fokus på kvalitet gör att vi känner oss trygga i att ditt piano kommer att vara fritt från defekter i utförande samt i material i en period om 10 år från datumet av ursprungsinköpet. Denna garanti påverkar inte era lagliga rättigheter som gäller under konsumentköplagen.

Generellt

a) Denna garanti erbjuds utan extra kostnad av Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S som är registrerat på Mårbackagatan 31, 123 43 Farsta, Sverige.

b) Denna garanti gäller alla HP / LX / Hpi inköpta efter 1:a december 2014 och registrerade inom 12 månader efter köpet. Äldre modeller, som var aktuella före HP504, HP506, HP508, HP603, Hp605, Hpi 50e, LX-17, LX-7 och LX-15e ingår inte i detta erbjudande.

Denna garanti gäller alla GP607 / DP603 / KF-10 inköpta efter 1:a januari 2016 och registrerade inom 12 månader efter köpet. Äldre modeller, som var aktuella före DP603, GP607 och KF-10 ingår inte i detta erbjudande.

c) Garantin gäller enbart för inköp gjorda hos av Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S auktoriserade Roland återförsäljare. Garantin är ej överförbar till annan fysisk person. Garantin gäller ej produkter inhandlade utanför Sverige eller produkter inhandlade av en återförsäljare som inte är auktoriserad av Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S.

d) För att du ska kunna åberopa dig garantin ska du med produkten bifoga det ursprungliga inköpsbeviset (kvitto, faktura) det unika användarnummer du erhöll vid registreringen av produkten och en tydlig beskrivning av problemet till Återförsäljaren där du inhandlade produkten. Återförsäjaren kan få tillstånd av Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S att själv kontrollera/laga produkten med sin tekniska personal. Om Återförsäljare inte har möjlighet att laga produkten kommer produkten skickas till en servicepartner till Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S. Produkten kommer efter det att produkten blivit lagad returneras till återförsäljaren.

e) Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S kan efter eget beslut reparera eller byta ut komponenter utan kostnad för slutkonsumenten. Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S kan efter eget beslut byta ut produkten till ett likvärdigt piano av samma ålder och som är i samma kondition eller erbjuda kompensation för kvarvarande garantitid. Ett likvärdigt piano av samma ålder kan erbjudas med en garanti som motsvarar den period som är kvar av garantin till den produkt som ersatts.

Denna 10 års garanti gäller ej:

a) Kosmetisk eller skada av pianot som uppkommit på grund av förändringar i tempratur, luftfuktighet, solens åverkan, brand eller fukt (en fullständig guide om hur man ska använda samt förvara pianot kan du hitta i instruktionsboken)

b) Skada, korrision eller rost på produkten som skapats på grund av luftfuktighet, tempratur eller fukt. (en fullständig guide om hur man ska använda samt förvara pianot kan du hitta i instruktionsboken.

c) Skada som uppkommit på grund av olycka, fysisk åverkan, felaktig användning, kontakt med vätska, fukt, kroppsalter, syror av kroppsvätskor eller annan extern orsak.

d) Defektheter eller misfärgning av någon del av instrumentet inklusive tangenter, pedaler, kontrollrattar eller knappar orsakade av normalt slitage, fukt, kroppssalter samt syror av kroppsvätskor.

e) Skada orsakad av användning tillsammans med en annan produkt.

f) Skada orsakad av modifiering eller ombyggnation uträttad av någon som inte är en av Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S utsedd tekniker eller auktoriserad Roland Service center.

g) Skada orsakad av service (inklusiver uppgraderingar) utförd av någon som inte är en av Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S utsedd tekniker eller auktoriserad Roland Service center.

h) Serienummret saknas är ändrat eller har blivit manipulerat.

Support

Quick Links